De kracht van alternatieve geneeswijzen is gelegen in onder andere de aanspraak die wordt gemaakt op het zelfregulerend vermogen dat het menselijk lichaam rijk is. Daarnaast is het effectief gebleken bij het herstellen van verstoringen in het lichaam. Bij onbalans en problemen is ondersteuning in veel gevallen voldoende om de balans terug te brengen en de benodigde energie ongestoord te laten stromen. De reguliere geneeskunde is vooral gericht op het bestrijden van symptomen, terwijl de alternatieve geneeskunst zoekt naar de bron van de ellende. Als van alternatieve genezing gebruikt wordt gemaakt, komt de kracht van het menselijk lichaam zichtbaar aan bod en dat voorkomt onnodig ingrijpen via de reguliere geneeskunde. Vaak vormen alternatieve geneeswijzen een aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Energiedoorstroom herstellen

Bij fysieke en mentale klachten kunnen alternatieve geneeswijzen worden toegepast om met behulp van het zelfherstellend vermogen verstoringen in de energiedoorstroom te verhelpen. De alternatieve geneeskunst kent een holistische aanpak om blokkades op te heffen en geestelijk en lichamelijk weer in balans te komen. Dit betekent dat er niet alleen wordt gekeken naar het deel van het lichaam waar de klachten zijn ontstaan, maar naar de mens als geheel van zijn omgeving. Hierbij is er aandacht voor de ziel, lichaam, geest en omgevingsfactoren. Lichamelijke klachten kunnen ontstaan vanuit een mentale disbalans en dat geld andersom ook zo. Een goed totaalbeeld is onmisbaar om mentaal en fysiek die ondersteuning te krijgen die nodig is voor een onbelemmerde energiestroom.

Vormen van alternatieve geneeswijzen

De diversiteit aan alternatieve therapie is groot. Ze zijn weliswaar allen gericht op alternatieve genezing, maar kennen elk hun specifieke manier van aanpak en toegepaste techniek. Een behandeling alternatieve geneeswijzen kan bestaan uit:

Acupunctuur
Orthomoleculaire therapie
Neurofeedback
Gestalt therapie
Cranio Sacraal Therapie
Bowen therapie
Shiatsu therapie
Body Stress Release
APS therapie
Bioresonantie
EMDR
Energetische therapie
MIR methode
NEI therapie
Voetreflextherapie
Dorn Therapie
Quantum Touch
Kleurentherapie
Biofotonen Therapie
Rebirthing
Holistische Therapie
Massage Therapie
Adem Therapie
Natuurgeneeskundige Therapie
Regressietherapie

Welke alternatieve therapie inzetten?

De keuze en voorkeur voor alternatieve geneeswijzen verschilt per persoon. Ieder mens heeft behoefte aan een alternatieve behandeling die is afgestemd op de klacht, maar wil ook dat de alternatieve genezing past bij de persoonlijkheid. Een gerichte alternatieve geneeskunst inzetten, begint bij goede kennis van zaken over de vele mogelijkheden die er zijn binnen de alternatieve geneeswijzen. Op deze website staan alle vormen van alternatieve therapie uitgebreid beschreven. Dit geeft een goed beeld van de mogelijkheden die de holistische alternatieve geneeskunst biedt en dat maakt het mogelijk een alternatieve geneeskunst te kiezen die passend is voor het ongemak dat wordt ervaren. Dit gebeurt in combinatie met eigen voorkeur en wensen.

Intake geeft goed beeld voor de alternatieve genezing

Bij klachten is het verstandig snel contact op te nemen met een therapeut in de buurt. Laat klachten niet langer voortduren en voorkom onnodige verergering van de situatie. Na het contact met een deskundige therapeut, zal begonnen worden met een uitgebreid intakegesprek, eventueel aangevuld met een vragenlijst. Dit is nodig om zoveel mogelijk informatie te vergaren en hiermee een beeld te krijgen van de klachten, maar vooral ook van de oorzaak. Vragen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe lang bestaan de klachten?
 • Hoe zijn de klachten ontstaan?
 • In hoeverre bepaalt de klacht het dagelijks leven?
 • Hoe zit het voedingspatroon eruit?
 • Is er een goede balans tussen werk en privé?

Het persoonlijke contact als eerste kennismaking is ook bedoeld om af te tasten. De alternatieve geneeswijzen hebben het beste effect als de cliënt deze met vertrouwen kan ondergaan. Openstellen voor wat gaat komen, is belangrijk voor een goede uitkomst van de alternatieve genezing. Voor elke vorm van alternatieve therapie geldt dat de therapeut helder zal uitleggen wat de behandeling inhoudt, wat de verwachtingen zijn en hoeveel behandelingen er nodig zijn om weer in balans te komen.

Behandelmethoden alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen variëren enorm op het gebied van behandelmethoden en toepassing. Zo wordt bij acupunctuur voornamelijk gewerkt met dunne naaldjes die in de huid worden geplaatst om zo blokkades in de energiebanen op te heffen. Bij adem therapie ligt de focus op de manier van ademhaling om tot de kern van het probleem te komen. Bij voetreflex therapie vormen de voeten het uitgangspunt, omdat daar de reflexpunten van het gehele lichaam in terugkomen. Neurofeedback is een alternatieve therapie waarbij de hersengolven worden getraind.

Alternatieve geneeswijzen bij klachten

Doordat de verschillende alternatieve geneeswijzen een gunstige uitwerking hebben op zowel lichaam als geest, kan het bij tal van problemen worden ingezet. Voor elke vorm geldt dat er meerdere behandelingen nodig zijn om de energiebalans van lichaam en geest te herstellen. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer:

 • slaapproblemen
 • hoofdpijn en migraine
 • stress en burn-out
 • maag- en darmproblemen
 • ADHD
 • allergieën
 • nek- en schouderklachten
 • angst en PTSS
 • gewrichtsklachten
 • artritis en fibromyalgie

Alternatieve genezing beginnen

Ervaar zelf de kracht van deze natuurlijke behandelmethoden en start vandaag nog met het alternatieve genezingsproces door contact op te nemen met een therapeut. Laat alternatieve therapie de oplossing bieden voor problemen die het dagelijks functioneren belemmeren. Kies voor een heerlijke massage of een behandeling met stenen of acupunctuurnaalden en laat de energie in het lichaam de kans krijgen om alle organen optimaal te bedienen. Op deze manier klachten het hoofd bieden, getuigt van respect voor het menselijk lichaam en de kracht die het bezit om tijdelijke verstoringen zelf op te lossen.

Vind een praktijk

Bij dit platform zijn diverse praktijken in heel Nederland aangesloten. Klik verder op de site om een therapeut te vinden.

Sluit je bij ons aan

Maak je praktijk voor alternatieve geneeskunde beter zichtbaar en sluit je aan bij de deze groeiende groep. Daarnaast weten ook steeds meer bezoekers onze site te vinden.