EMDR

EMDR is een therapie die wordt toegepast bij opgelopen trauma’s om deze te verwerken. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Tijdens deze therapie vertel je over je trauma, terwijl je wordt afgeleid door een bepaalde stimulans. Dit kunnen handgebaren zijn, maar ook een bewegend lichtje of geluid. Door EMDR wordt het natuurlijke verwerkingsmechanisme gestimuleerd. Het intens herbeleven van een trauma kost veel energie en geheugencapaciteit. Doordat je tegelijkertijd ook de handgebaren van de therapeut moet volgen, neemt dit al een deel van je geheugencapaciteit in. Hierdoor is er minder ruimte voor het trauma met bijbehorende gevoelens. Zo verliest het trauma de emotionele lading, die eraan gekoppeld is in de hersenen.

Waarom EMDR therapie?

Wanneer iemand een zeer ingrijpende ervaring meemaakt, zullen de meeste mensen dit goed zelfstandig kunnen verwerken. Maar er zijn mensen bij wie dit minder goed gaat en waarbij psychische klachten ontstaan. Denk hierbij aan nachtmerries of nare herinneringen die door een bepaald geluid of situatie opkomen. Vaak wordt dan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) gediagnosticeerd. EMDR kan bij deze klachten uitkomst bieden door de lading los te koppelen van de ervaring zelf. Hierdoor nemen klachten zoals flashbacks en nachtmerries af. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar de werking van EMDR therapie gedaan. Hieruit is gebleken dat EMDR een effectieve behandelmethode is. Veel mensen hebben dus baat bij deze therapie.

Voor wie is EMDR geschikt?

EMDR therapie wordt meestal ingezet bij trauma’s, de behandeling van een posttraumatische stressstoornis en andere angststoornissen die gekoppeld zijn aan een trauma. Voorbeelden van trauma’s zijn seksueel geweld of een ongeluk. Uit ervaring is gebleken dat deze therapie ook bij andere klachten ingezet kan worden, zoals negatieve ervaringen met een medische behandeling of een negatief zelfbeeld. EMDR is toepasbaar bij zowel volwassenen en kinderen.

Hoe werkt EMDR precies?

Tijdens een EMDR sessie word je gevraagd om terug te denken aan je traumatische ervaringen. Hoe voelde je je, welke beelden zie je, waar dacht je aan? Zo verzamelt de therapeut meer informatie over je trauma en het gevoel dat eraan gekoppeld is. Daarna word je gevraagd om meerdere malen het beeld weer terug te halen, nu terwijl je wordt afgeleid door bijvoorbeeld handgebaren van de therapeut. De sessies zijn opgebroken in sets, waarbij er tussendoor steeds een pauze zit. In deze pauze kun je vertellen wat er door je heen gaat en wat er eventueel veranderd is aan de beleving van het oproepen van het trauma. Doordat je steeds weer terugdenkt aan je trauma, verandert je gevoel die bij deze beelden horen. Het wordt minder intens en er kunnen zelfs nieuwe inzichten over de gebeurtenis ontstaan. Zo wordt het trauma verwerkt en kun je het een plekje geven. Lees meer op EMDR centrum.

Behandeling

EMDR is kortdurend en werkt vaak snel. Tijdens een intakegesprek wordt er eerst gekeken of EMDR een passende behandelmethode voor je klachten is. Daarna starten de sessies met de verschillende sets. Veel mensen hebben maar een aantal sessies nodig, gemiddeld vier à vijf sessies. Bij een langdurig trauma kan de behandelduur langer zijn.