Gestalt therapie

Gestalt therapie is een ervaringsgerichte vorm van psychotherapie die gericht is op het dragen van je eigen verantwoordelijkheid. Het ´hier & nu´ en de ervaring staan in deze therapie centraal. Tijdens deze therapie draait het ook om bewustwording van je geest en lichaam. Gestalt therapie wordt ruim toegepast voor verschillende problemen en situaties, zoals een burn-out, angst of depressieve klachten. Door middel van Gestalttherapie kunnen er patronen ontdekt worden en kan je positieve verandering brengen in hetgeen wat in de weg staat in jouw leven.

Inhoud van Gestalt therapie

Gestalt betekent letterlijk ‘patroon’ in het Duits, maar in de psychologie wordt er vaak verwezen naar een waarneming of perceptie. Bij een waarneming kijk je naar het geheel van een situatie. Dit is ook het geval als je kijkt naar een persoon en zijn problemen, deze staan nooit los van de mensen in zijn omgeving. Gestalt therapie is dan ook gericht op iemands eigen gedrag in het proces van contact maken, contact vermijden en contact verbreken. Door de gewaarwording hiervan, ben je in staat om andere keuzes te maken. Verantwoording nemen voor hetgeen wat buiten je gebeurt is onmogelijk. Wel zal iemand leren hoe die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in bepaalde situaties.

Bij Gestalt therapie wordt er vooral gekeken naar het moment zelf, met de bijbehorende gedachten, gevoelens en gedragingen. Er wordt minder aandacht besteed aan het waarom, door het focussen op het hier en nu wordt er vanzelf aanspraak gedaan op het verleden. Het heden en verleden zijn namelijk verbonden, waardoor er bij Gestalt therapie vooral gekeken wordt naar hetgeen wat zich op dat moment op de voorgrond treedt. Verstoringen in het verleden kunnen leiden tot andere uitingen in iemands huidige lichaamstaal, bewegingen, gedachten en gevoelens.

Doordat Gestalt therapie vooral ingaat op awareness, ofwel ervaring, zal iemand zich bewust worden van wat en hoe die dingen ervaart. Er wordt veel aandacht besteed aan de gewaarwording van lichaam én geest. Door deze bewustheid komt iemand achter bepaalde patronen en ook waar er verstoringen zitten die het contact met jezelf en de omgeving bemoeilijken. Bij Gestalt therapie staat contact ook centraal, tussen de cliënt en zijn omgeving als tussen de cliënt en de therapeut. Gestalttherapeut Roel brengt zichzelf ook veel in contact met cliënt, door gesprekken maar ook door het delen van gedachten en gevoelens.

De oorsprong van Gestalt Therapie

De Gestalt therapie is ontwikkeld in de jaren 40 door een Duitse psychiater genaamd Fritz Perlz, samen met zijn vrouw Laura Perlz. Hij zocht naar een directere benadering van psychoanalyse, waarbij de waarneming centraal moest staan. Hij werd geïnspireerd om een werkwijze te ontwikkelen die ingaat op het hier en nu en de daarbij horende creatieve antwoorden. Deze inspiratie kwam door de psychologie dat een mens een aangeboren behoefte heeft om zijn ervaringen te ordenen door kloppende gehelen (waarneming) te vormen bij zijn situatie en persoonlijkheid.

De werkwijze

Gestalt therapie gebeurt door gesprekken met je gestalttherapeut. Deze zorgt voor een veilige omgeving, waarbij je samen met de therapeut op zoek gaat naar hetgeen waar jouw blokkades liggen. De therapeut zal naast de gesprekken ook kijken naar je lichaamstaal, stem en andere expressies. Hiernaast zal de therapeut je uitdagen om opzoek te gaan naar je eigen gedragingen. Hierbij zal je erachter komen hoe je dingen nu ervaart, waardoor je inzicht krijgt en bewust wordt van je eigen gedrag. Hiermee krijg je een mogelijkheid om onafgeronde zaken te voltooien en nieuw contact met jezelf en anderen te creëren.

Wanneer en voor wie?

Doordat Gestalt therapie opzoek gaat naar de blokkades en de invloed op de omgeving, kan deze therapie op veel situaties toegepast worden. Zo kan je dus met veel verschillende problemen bij een Gestalttherapeut terecht. Je kan last hebben van problemen op de werkvloer, vastlopen met rouwverweking, last hebben van angst, depressieve gevoelens ervaren of andere klachten hebben waar je moeilijk uit komt. Door middel van gestalttherapie zal je op zoek gaan naar een manier om daarmee om te gaan en jezelf verder ontwikkelen. De therapie wordt vaak als individuele therapie aangeboden, maar kan ook aangeboden worden als relatietherapie en soms als groepstherapie. De duur van de behandelingen is afhankelijk van de hulpvraag