Neurofeedback

Neurofeedback is een therapie waarbij de hersengolven getraind worden. Het doel van deze training is een effectief werkend brein. Je hersenen leren tijdens de therapie om de efficiënte hersengolven te produceren. Uit onderzoek blijkt dat hersenen kunnen leren om beter te functioneren door het aanbieden van bepaalde informatie.

Operante conditionering

Neurofeedback maakt gebruik van operante conditionering. Het principe is dat je gedrag beïnvloed wordt door beloning en straf. Hierdoor leer je bepaalde gedragingen aan of juist af. Dit concept is bedacht door de psycholoog Skinner. Hij ontwikkelde een kooi met een hendel en een rat. Wanneer de rat op de hendel gaat staat, eerst door puur toeval, krijgt de rat eten. De rat leert om op de hendel te drukken. De rat heeft geleerd door de beloning van het eten, een positieve bekrachtiging. Ook kun je gedrag aanleren door straf, een negatieve bekrachtiging. De rat leert om de hendel in te drukken om bijvoorbeeld een hard geluid of elektrische schok te stoppen. Bij neurofeedback wordt er gebruik gemaakt van positieve bekrachtigingen.

Hersengolven

Tijdens neurofeedback wordt het brein beloond wanneer het de juiste hersengolven vertoont. Met een elektro-encefalogram (EEG) kun je de hersengolven meten door elektroden op je hoofd. Hersengolven passen zich aan een bepaalde situatie aan. Wanneer je slaapt, zijn ze heel traag. Maak je een lastige puzzel, dan zijn ze sneller. Vind je het moeilijk om je te concentreren, dan kan het zo zijn dat jouw hersenen niet de juiste hersengolven aanzetten. Dan is het mogelijk om met neurofeedback je hersenen de juiste frequentie aan te leren.

Voor wie is neurofeedback geschikt?

Neurofeedback is bij veel verschillende klachten toe te passen. Denk maar aan concentratie- of slaapproblemen, faalangst, depressie en hyperactiviteit. Ook bij meerdere stoornissen kan het een positieve invloed hebben, zoals bij ADHD, Gilles de la Tourette en een burn-out. Met neurofeedback verbetert het geheugen en verhoogt het prestatievermogen. Neurofeedback is geschikt voor volwassenen en kinderen. Vind een neurofeedback praktijk bij jou in de buurt op: neurofeedback-praktijken.nl

Wat doe je tijdens een neurofeedback training?

Door middel van een animatie op de computer zie je hoe je brein werkt. Je krijgt bijvoorbeeld verschillende opdrachten, zoals het verplaatsen van een voorwerp in de animatie. Deze moet je alleen met je hersenen uitvoeren. Doordat je hersengolven gemeten worden, kan de computer bepalen wanneer de juiste hersengolven gebruikt worden. Hierna volgt een beloning, bijvoorbeeld een geluid of het voorwerp verplaatst zich daadwerkelijk. Een andere manier is het kijken van een film. Wanneer de hersenen niet op de juiste frequentie golven produceren, valt het beeld of geluid weg. De hersenen zullen dan gaan werken om de juiste golven te produceren, zodat je de film verder te kunt kijken.

Behandeling

Om je hersenen aan te leren welke hersengolven ze het beste kunnen gebruiken, zijn ongeveer 20 tot 25 sessies nodig. Het inslijten van nieuw gedrag kost eenmaal tijd en oefening en zorgt voor een blijvend resultaat. Stop je te snel, dan kan het geboekte resultaat vervagen. Na zo’n behandelperiode ben je in staat om de juiste hersengolven in elke situatie toe te passen. Welke veranderingen merk je dan? Veel mensen hebben meer rust, slapen beter en kunnen zich beter concentreren.